From passion to profession - Page 10 of 11 - Blog - Mateusz Brycki Skip to content →

From passion to profession Posts

Zdalne debugowanie aplikacji uruchomionych w kontenerze Tomcat

Istnieje wiele różnych technik debugowania. Jedną z najlepszych i najwygodniejszych jest debugowanie za pomocą narzędzi, które pozwalają nam zatrzymywać wykonywanie aplikacji w wyznaczonych miejscach (breakpoint).

Realizacja jednego z projektów nasunęła pytanie:  w jaki sposób debugować aplikację napisaną w Javie przy użyciu Springa, która jest uruchamiana za pomocą Mavena we wbudowanym kontenerze Tomcat, używając narzędzi dostępnych z poziomu IntelliJ?

Leave a Comment

Git – ignorowanie zmian plików z repozytorium

Ktoś kiedyś dodał plik z logami do repozytorium. Polecenie git status  wyświetla całą listę zmian – głównie logi. Rozwiązaniem jest ich ignorowanie czyli dodanie folderu
z logami do .gitignore . Dodajemy, ale po sprawdzeniu statusu indexu i możemy być lekko zaskoczeni – zmiany są nadal widoczne. Zastanówmy się jak możemy takie zmiany ignorować.

Leave a Comment

Filtry wyszukiwania w oprogramowaniu Jetbrains

W artykule o tworzeniu własnych szablonów wspomniałem, że są one tylko jedną z wielu funkcjonalności oprogramowania firmy Jetbrains. W tym poście opisze w jaki sposób możemy efektywnie łączyć podstawowe narzędzia środowisk takich jak PhpStorm czy IntelliJ do przyspieszania naszej pracy. Tematem tego postu są filtry wyszukiwania.

Leave a Comment

CAS – konfiguracja dostawcy tożsamości cz. 1

Central Authentication Service (CAS) to protokół używany przy realizacji modelu Single Sign On.
W SSO uwierzytelnianie realizowane jest przez osobną aplikację, która następnie rozpropagowuje informacje o zalogowanym użytkowniku. Dzięki takiemu podejściu użytkownik raz wpisując dane do logowania otrzymuje dostęp do kilku aplikacji.

Leave a Comment